BRANSJESTANDARD

HEST

EN OVERSIKT OVER GODKJENTE BEDRIFTER

— BRANSJESTANDARD HEST —

ET MÅL PÅ KVALITET

 

Har du tenkt å bestille ridetimer for deg selv eller barna dine? Eller kanskje du planlegger en ferie på hesteryggen?

 

Hvordan kan du vite om hestebedriften har høy kompetanse, om forsikringene er i orden, eller om bedriften har et fornuftig kvalitetssystem?

Kvaliteten på det som tilbys av hestetjenester er jevnt over bra, men dessverre så finnes det aktører som tar snarveier.

Bransjestandard hest gjør det lettere for deg som kunde å velge kvalitet.

Bransjestandard hest er en godkjenningsordning hvor alle hestebedrifter som tilbyr en tjeneste kan søke om å være med.

Men det er bare de beste som blir godkjent. 

 

 

 

 

 

 

 

De godkjente bedriftene har bevist at de tar sikkerhet for ansatte og kunder og hestevelferd på alvor. De har frivillig gått inn i et system hvor de blir kontrollert og fulgt opp. De godkjente bedriftene jobber systematisk med HMS og holder en høy faglig og etisk standard.

Norsk Hestesenter på Starum administrerer ordningen, men selve kontrollfunksjonen utføres av Matmerk. NHS er det øverste faglige senter for utdanning av hestepersonell og for avl av hest i Norge.

Matmerk har ansvaret for Kvalitetssystemet i Landbruket (KSL ) som dokumenterer at norsk landbruk drives etter lover og regler.


En oppdatert liste over godkjente bedrifter finner du lenger ned på denne siden.

 

Se etter logoen «Godkjent hestevirksomhet» neste gang du skal bestille en tjeneste på et hestesenter.

 

 

VEGARD THUNE

Norsk Hestesenter

— GODKJENTE BEDRIFTER —

OVERSIKT OVER GODKJENTE BEDRIFTER

—KONTAKT—

NORSK HESTESENTER STARUM

nhest@nhest.no

 

NORSK HESTESENTER STARUM

Starumsvegen 71

2850

Lena